Poutníče, kdos vstoupil ke mně, 
buď vítán vřele ze srdce,
leč neznám Tvoji milou tvář.
Co zde jest, napsáno Tobě,
věz: úsměv zjasní mé líce,
když zanecháš tu komentář! :D

Duben 2011

Jesus Christ Superstar

28. dubna 2011 v 22:00 | Ynka |  Songy a soundtracky
Hudba: Andrew Lloyd Webber
Text: Tim Rice

Nedávno jsem viděla filmové zpracování (z roku 2000) světoznámého muzikálu Jesus Christ Superstar. A musím uznat, že na mě udělal dojem. Když jsem ho před několika lety viděla v divadle, moje hodnocení znělo: "No, takový lepší muzikál, ale žádný zázrak to není." Ale teď, možná je to odstupem času, nebo tím, že jsem ho viděla zrovna ve formě filmu, ale jak už jsem psala - udělal na mě dojem :o)

Omluva

28. dubna 2011 v 19:05 | Ynka |  Deník & Aktuality
Tak zaprvé, musím se vám omluvit, že jsem teď nechodila na vaše blogy a ani vám nepřidala žádný velikonoční článek (ač jsem měla připravený!), ale bohužel nám nedělní bouřka spálila modem a síťovou kartu a odřízla nás tak od okolního světa - nebo jsem si tak alespoň bez internetu připadala :D

A ani z intru jsem vám nemohla nic napsat, protože jsem na něj přijela až dneska. Přesně tak - v úterý a ve středu jsem se flákala doma, nebylo mi dobře (z jídla samozřejmě, nic si nedomýšlejte! :D), a když se mi ulevilo, sedla jsem do auta a pod vedením mého bratra poprvé řídila ;o) - ano, ano, přátelé, silnice už jsou nebezpečné! ;o))

Jinak Velikonoce byly super, snad nejlepší, které pamatuju. A co vy?

Půjdu teď oběhnout vaše blogy, ať jsem trochu v obraze, a připsat taky nějaký ten komentář ;o)

Vaše Ynka

Na Velký pátek...

22. dubna 2011 v 10:52 | Ynka |  Deník & Aktuality
Tak, právě máme Velký pátek a já vůbec netuším, co psát... :o) Nic mě nenapadá, ani žádné aktuality, ani žádná zajímavost...

... ponechme Pátek v klidném rozjímání, to bude asi nejlepší ;o)

Pilát svolal velekněze, členy rady i lid a řekl jim: "Přivedli jste přede mně tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete. Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím." Ale oni všichni najednou křičeli: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli: "Na kříž, na kříž s ním!" Promluvil k nim potřetí: "Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím." Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli.
(...)
Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží." Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe." Nad ním byl nápis: "Toto je král Židů."
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla vpůli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl opravdu Syn Boží."
(Lukášovo evangelium, 23,13 - 23,49)

Děkuji, děkuji :o)

14. dubna 2011 v 21:49 | Ynka |  Deník & Aktuality
Musím vám, jménem té kamarádky-chovatelky psů a mého též :), poděkovat za podporu v soutěži o nejkrásnějšího pejska. Sice se neumístila, ale i tak si moc váží vaší pomoci a ochoty, se kterou jste posílali hlasy. Opravdu jste mě tím ohromně potěšili, ani se to nedá napsat, jakou radost z vaší dobrosrdečnoti mám (a nejen z vaší; otravovala jsem s tím víc lidí a všichni horlivě pomáhali bez jediného slova protestu či otázky typu "co z toho budu mít").

Takže ještě jednou DĚKUJEME!

PROSÍM O HLASY!!! - spěchá

12. dubna 2011 v 20:16 | Ynka |  Deník & Aktuality
Přejdu rovnou k věci :o) Jedna milá známá je v soutěži o nejkrásnějšího pejska a potřebuje se dostat do první padesátky, a k tomu jsou samozřejmě zapotřebí hlasy. VAŠE hlasy! :o)

Samotný systém hlasování je dosti zvláštní; totiž funguje to tak, že můžete naráz poslat DESET hlasů a za hodinu pak dalších deset hlasů. Proto bych vám byla jménem té kamarádky velmi vděčná, kdybyste si adresu ankety zkopírovali a vždycky, když budete na počítači, po hodině posílali hlasy.

Soutěž je do 14. 4. 2011 (čtvrtek) do 12:00.


Při hlasování vždycky musíte opsat kód, však to znáte :o)

DĚKUJU MOCKRÁT!

Budoucí Pirát silnic přijat do výcviku! ;o)

6. dubna 2011 v 22:33 | Ynka |  Deník & Aktuality
Tak jsem se dneska oficiálně přihlásila do autoškoly... :D A hned dneska jsem si vyslechla dvě teoretické hodiny, které byly díky našemu extrémně vtipnému lektorovi moc fajn, nehledě na to, že mě to zajímá :o)

Vysvětlovali jsme si různá řidičská oprávnění, jak to vlastně chodí u závěrečných zkoušek a na co máme při výuce a výcviku dbát.
Druhou hodinu jsme probírali značky (které se musím naučit) a už teď se vidím, jak při jízdě stíhám něco takovýho registrovat, když je tady normální, že na úseku deseti metrů máte dvacet značek... :D

No, mám z toho pocit skvělý (však jsem se taky těšila!), tak uvidíme, jak se budou věci vyvíjet dál, ale zatím není důvod k obavám - kdoví, jestli mě vůbec na tu silnici pustí... :D

Spřátelený blog - Lilliene

5. dubna 2011 v 12:59 | Ynka |  !!!Spřátelené!!!
A další spřátelený blog :o) Tentokrát skvělé Lilliene, která se věnuje především Pánu Prstenů a Narnii :o)
Najdete ji TADY

A teď diplom za spřátelení:

Snad se líbí! :o)

A tady je diplom, který jsem dostala od Lilliene:
DĚKUJI!!! Je nádherný! :o)